Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga DEMONICZNE KSIĄŻKI znajdującego się pod adresem http://demoniczne-ksiazki.blogspot.com
Właścicielkami bloga DEMONICZNE KSIĄŻKI są: Aleksandra Bienio, zamieszkała w miejscowości Jastrzębie-Zdrój (śląskie, Polska) oraz Marlena Urbaniak, posługująca się pseudonimem Marlena Marlu, zamieszkała we Wrocławiu (dolnośląskie, Polska). Kontakt z autorkami możliwy jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage'u bloga w serwisie społecznościowym Facebook oraz pod adresem mailowym bloga – demoniczneksiazki@gmail.com. Właścicielki bloga są administratorami danych.

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
1. ADMINISTRATOR – właścicielki bloga, Aleksandra Bienio, zamieszkała w Jastrzębiu-Zdroju oraz Marlena Urbaniak, zamieszkała we Wrocławiu. Kontakt mailowy: demoniczneksiazki@gmail.com
2. BLOG – blog dostępny pod adresem http://demoniczne-ksiazki.blogspot.com na platformie BLOGGER (www.blogger.com).
3. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych przez BLOGA.
4. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (przykładowo na komputerze, telefonie komórkowym czy tablecie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2
DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt 1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez UŻYTKOWNIKA.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.
6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
6a. Wyjątek stanowią konkursy, w których Użytkownik biorący udział w konkursie musi wyrazić zgodę na przekazanie wrażliwych danych sponsorowi potrzebnych do wysyłki nagrody. Administratorki Demonicznych Książek nie będą ich magazynować dłużej niż wymaga tego przekazanie ich sponsorowi do wysyłki.
6b. Wyjątek stanowi akcja „Podróżująca Książka”, potocznie znane jako Book Tour, w których użytkownik biorący udział w „podróżujących książkach” musi wyrazić zgodę na przekazanie wrażliwych danych organizatorowi, tudzież Administratorowi potrzebnych do wysyłki przesyłki z książką. Administratorki Demonicznych Książek nie będą ich magazynować dłużej, niż wymaga tego przekazanie ich Uczestnikom, tudzież Użytkownikom, którzy – wyrażając zgodę na uczestnictwo w akcji „Podróżująca Książka”, równocześnie zgadzając się z warunkami zawartymi z dołączonym do akcji regulaminem – podjęli się dalszej przesyłki zawierającej książkę do kolejnego uczestnika.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

7. Dane w celach opisowych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V.  Uprawnienia Użytkowników.

8. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym szczególnie do:
a. prawo żądania dostępu do swoich wrażliwych danych, ich skorygowania, usunięcia czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku, gdy UŻYTKOWNIK uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem wrażliwych danych przez ADMINISTRATORA.

§3
SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy na platformie Blogger.
2. Użytkownik, zostawiając komentarz na blogu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane są jedynie na platformie Blogger bądź w systemie komentarzy z Google+.
4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie Blogger.

§4
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [przykładowo: komputerze, telefonie komórkowym czy tablecie].
2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może zostać utrudnione.

§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a. widget Facebooka pozwalający na bezproblemowe przeniesienie się na fanpage poświęcony działalności Bloga oraz umożliwiający przejrzenie jego aktywności, polubienie strony, pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;

§6
POSTY SPONSOROWANE

1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książki.
2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki oraz recenzję.
3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
a. sklepów internetowych umożliwiających zakup zrecenzowanej książki;
b. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
c. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki;
d. portalu książkowego, gdzie również została zamieszczona recenzja owej książki.
Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

§7
KONKURSY

1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.
2. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia udziału w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.
Każdy Uczestnik konkursów na naszym blogu wyraża zgodę na:
a. publikację swoich danych – imienia i nazwiska lub pseudonimu w celu ogłoszenia Zwycięzcy;
b. przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursowych, zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właścicielek bloga – Aleksandry Bienio oraz Marleny Urbaniak na adres mailowy: demoniczneksiazki@gmail.com (w przypadku wysyłki od Sponsora – przesłane do Sponsora konkursu) w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną one usunięte;
c. w przypadkach wysyłki nagrody prosto od Sponsora, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do Sponsora w celu wysyłki nagrody.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
4. Dane osobowe przechowywane będą jedynie do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wrażliwych danych oraz ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości wysyłki nagrody konkursowej. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwa wysyłka nagrody konkursowej.

§8
„PODRÓŻUJĄCA KSIĄŻKA” (BOOK TOUR)

1. Każda akcja Book Tour organizowana przez Administratora posiada regulamin, który wskazuje m.in. organizatora akcji Book Tour, sponsora egzemplarza książki do akcji Book Tour oraz zasady związane z uczestnictwem w akcji.
2. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia udziału w akcji „Podróżująca Książka” musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach uczestnictwa w akcji.
Każdy Uczestnik akcji Book Tour na moim blogu wyraża zgodę na:
a. publikację swoich danych – imienia i nazwiska lub pseudonimu w celu ogłoszenia listy Uczestników akcji „Podróżująca Książka”;
b. przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w akcji „Wędrująca Książka”, zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane przez Uczestnika do właścicielek bloga – Aleksandry Bienio oraz Marleny Urbaniak, na adres mailowy: demoniczneksiazki@gmail.com (w przypadku wysyłki od Uczestnika – przesłane do Uczestnika akcji Book Tour) w celu wysyłki książki biorącej udział w akcji „Podróżująca Książka”, po czym zostaną one usunięte;
c. w przypadkach wysyłki książki biorącej udział w akcji „Podróżująca Książka” prosto od innego Uczestnika akcji, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do Uczestnika w celu wysyłki książki biorącej udział w akcji Book Tour.
3. Dane osobowe Uczestników akcji „Podróżująca Książka” będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Podróżująca Książka”.
4. Dane osobowe przechowywane będą jedynie do momentu wysyłki książki biorącej udział w akcji Book Tour lub do czasu przekazania ich innemu Uczestnikowi.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wrażliwych danych oraz ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości wysyłki książki biorącej udział w akcji „Podróżująca Książka”. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwa wysyłka książki biorącej udział w akcji „Podróżująca Książka”.

§9
POZOSTAŁE

1. Na blogu DEMONICZNE KSIĄŻKI wykorzystywany jest:
a. widget Facebook, pozwalający na odwiedzenie i polubienie strony;
2. Na blogu mogą pojawiać się posty oraz zdjęcia, w których pojawiać się będą linki do sklepów internetowych, stron wydawnictw, stron autorskich lub stron portali ściśle powiązanych z literaturą. Linki te prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

Jako administratorzy strony, powierzamy dane:
Platformie Blogger, na której znajduje się ten blog.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz